På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Tilbageholdelse af hele køretøjet skader danske transportvirksomheder

I sidste uge vedtog Folketingets Transportudvalg en betænkning om forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping.

Selve forslaget er ikke blevet vedtaget i Folketinget, men det fremgår af betænkningen, at et flertal i udvalget bestående af S, DF, EL, ALT og SF ønsker at se nærmere muligheden for at tilbageholde hele vogntoget for at sikre at eventuelle bøder bliver betalt.  

DI Transport pegede i sit høringssvar på, at netop det forslag rejser en række retssikkerhedsmæssige problemer. I dag er det kun lastbilen eller sættevognstrækkeren, dvs. motorkøretøjet, der kan tilbageholdes indtil bøden er betalt, men ikke selve traileren/sættevognen, der ofte tilhører en dansk vognmand eller speditør.  

Et lignende forslag har tidligere været behandlet i Folketinget, hvor den daværende socialdemokratiske transportminister Magnus Heunicke afviste forslaget, fordi forslaget blev vurderet til at være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. DI Transport er fortsat enig i den vurdering.  

”Det er dybt bekymrende, at man tilsyneladende er villig til at gå på kompromis med den  almindelige retssikkerhed. Tilbageholdelse af køretøjet sker for at sikre at en eventuel bøde bliver betalt. Derfor er det tilstrækkelig at tilbageholde motorkøretøjet og overflødigt at tilbageholde sættevognen” siger Michael Svane branchedirektør i DI Transport.  

DI Transport peger på, at politiet eksempelvis i forbindelse med kontrol af køre- og hviletid tjekker lastbilens kontrolapparat 28 dage tilbage. Det vil sige, at den udenlandske vognmand ved en vejkontrol i Danmark kan få en bøde for en transport kørt tre uger tidligere i Italien for en udenlandsk transportvirksomhed, som bliver opdaget, mens lastbilen kører i Danmark for den danske transportvirksomhed.  

”Det er helt urimeligt, at der kan opstå situationer, hvor en dansk transportvirksomhed skal have tilbageholdt sin sættevogn i forbindelse med forseelser, som virksomheden slet ikke har haft nogen viden om eller indflydelse på” siger Michael Svane.    

PUBLICERET: 10-10-2017 OPDATERET: 10-10-2017