På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Oppositionen vil stramme miljøzonerne

Med et nyt beslutningsforslag i Folketinget vil  Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet lave en kraftigt stramning af reglerne om miljøzoner i de større byer. DI Transport advarer mod, at det kan blive meget dyrt.

I dag er der indført miljøzoner i København/Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg. Her stilles der krav om, at lastbiler og busser minimum lever op til Euro4-normen eller har et tilsvarende partikelfilter.  

Forslaget fra oppositionen lægger op til, at der fremover skal stilles krav om Euro6-norm eller tilsvarende eftermonteret udstyr. Samtidigt foreslår partierne, at miljøzonerne også skal omfatte dieselvarebiler med en tilladt totalvægt over 1.760 kg, der ligeledes skal leve op til Euro6-normen. Derudover vil man åbne op for, at alle byer med mere end 25.000 indbyggere kan indføre en miljøzone.  

Euro6-normen blev obligatorisk for lastbiler og busser indregistreret før pr. 1. januar 2014. Og for varebiler pr. 1. september 2015.  

Et lignende forslag om strammere krav til både erhvervskøretøjer og privatbiler i form af rent-luftzoner blev droppet af den daværende S-R-regering i 2014. DI Transport er i gang med at analyse det nye forslag, men påpeger, at det kan blive meget dyrt.  

”I 2014 var vurderingen, at det kostede mellem 35.000-70.000 kr. pr. lastbil at eftermontere begrænsende udstyr som f.eks. en katalysator, og på en række lastbiler kunne det teknisk set slet ikke lade sig gøre. Vi vil derfor gerne advare om, at det er en meget stor regning man udskriver til transportbranchen” siger seniorchefkonsulent Rune Noack fra DI Transport.    

Det er DI Transports vurdering, at forslaget især vil ramme mindre og mellemstore vognmænd.    

”Selv hvis man kun har ti lastbiler, der skal have eftermonteret udstyr, så bliver det en meget stor regning, som en række virksomheder ikke har pengene til” siger Rune Noack.  

Samtidigt vil udvidelsen til også at omfatte varebiler have stor betydning for håndværkere, pakkedistribution, madlevering mv. Der er pr. 1. januar 2017 ca. 270.000 dieselvarebiler med en totalvægt på mere end 2.000 kg. Disse er både erhvervsbiler og private biler med gul/hvide ”papegøjeplader”.  

”Det er selvfølgelig ikke alle varebiler, der vil have behov for at køre ind i de større byer, men det ændrer ikke ved, at potentielt er det rigtigt mange varebiler, der vil blive påvirket at en udvidelse af miljøzonerne, især hvis flere byer opretter miljøzoner” forklarer Rune Noack.  

I dag er loven om miljøzoner sådan, at andre byer end de nuværende fire byer med miljøzoner kan indføre miljøzoner, hvis de kan dokumentere, at grænseværdierne for partikler overskrides. DI Transport ønsker at fastholde et krav om dokumentation, før man opretter nye miljøzoner.  

DI Transport peger også på, at der er mange andre kilder til partikelforurening end kun lastbil, busser og varebiler, bl.a. private brændeovne og kilder udefra, og udledningen fra lastbiler og varebiler alligevel vil blive bedre i takt med at køretøjerne udskiftes.  

”Vi har forståelse for de sundhedsmæssige hensyn bag forslaget, men mener ikke umiddelbart, der er behov for at ændre på de nuværende miljøzoner. Hvis man vil gøre mere ved udledningen fra lastbiler og varebiler, kunne man forbedre trafikafviklingen i byerne og f.eks. åbne op for mere levering uden for myldretiden.” forklarer Rune Noack.

PUBLISHED: 18-12-2017 LAST MODIFIED: 01-03-2018