På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Havne og havnerelaterede aktiviteter

Havnesektoren er en integreret del af dansk gods- og persontransport. Den danske havnesektor står i de kommende år over for store udfordringer. Det gælder ikke mindst i forhold til regeringens mål om, at en stadig større andel af den fremtidige godstransport skal føres gennem de danske havne til søtransport.

Havnene fungerer i tæt samspil med virksomhederne på havnene og de øvrige transportformer. Udviklingen af en effektiv havnesektor finder således ikke sted isoleret. Det er derfor bl.a. centralt at se på udviklingen af havnene i tæt relation til den øvrige infrastruktur på vej- og banenettet. Der bør ligeledes være en klar rollefordeling mellem de offentlige aktører og private virksomheder i havnesektoren.

DI Transport arbejder for at:

- Fremme havnene som omdrejningspunkter mellem godstransporten på vej- og bane og søtransporten 

- Fremme havnenes rolle som en del af den nationale og internationale infrastruktur 

- Sikre et optimalt samspil og klare roller mellem havne, virksomheder og brugere i den enkelte havn

- Sikre rettigheder for virksomheder, som er etableret på og driver forretning fra havnearealer

Kontakt image
Konsulent
Tlf: +45 3377 3756
Mobil: +45 2334 4358
E-mail: jasvdi.dk
Danske Havnevirksomheder er en dynamisk brancheforening, som repræsenterer de mange private virksomheder, der driver forretning på de danske havne.
PUBLISHED: 14-08-2015 LAST MODIFIED: 08-11-2017